Środki, które Czarni otrzymali w ramach programu "Klub", zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów.

Wniosek Czarnych Szczecin został pozytywnie rozpatrzony, a kwota dofinansowania wyniosła 10 tysięcy złotych. Czarni znaleźli się na liście 249 klubów dofinansowanych w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku.

Rządowy program "Klub" jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego podstawowym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także "wyrównywanie szans". Do tego inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

Czarni spełnili wymagania postawione przed uczestnikami programu - między innymi prowadzenie działalności przez minimum trzy lata, przeprowadzenie testów sprawnościowych wśród wychowanków akademii.

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU "KLUB"

15 lipca 2023

Oficjalna strona Czarnych Szczecin

SPONSORZY CZARNYCH:

PRZYJACIELE CZARNYCH:

PARTNERZY TECHNICZNI CZARNYCH:

PARTNERZY STRATEGICZNI CZARNYCH:

PARTNER GŁÓWNY CZARNYCH:

Wszystkie prawa zastrzeżone 
© Czarni Szczecin 2023