Autorem zdjęć jest nasz niezawodny fotograf klubowy: Krzysztof Kaczmarek.