SPRAWDŹ GDZIE I KIEDY TRENUJEMY

SPRAWDŹ GDZIE I KIEDY TRENUJEMY

SPRAWDŹ GDZIE I KIEDY TRENUJEMY

ZAPISZ SIĘ NA PRÓBNY TRENING

ZAPISZ SIĘ NA PRÓBNY TRENING

ZAPISZ SIĘ NA PRÓBNY TRENING

ZAPISZ SIĘ NA PRÓBNY TRENING

SPRAWDŹ GDZIE I KIEDY TRENUJEMY

Najczęściej piłkarską edukację rozpoczynamy od kategorii skrzat, czyli wieku 6-7 lat. Należy zaznaczyć, że na tym etapie nie stosujemy klasycznej metodyki nauczania poszczególnych elementów piłkarskiego rzemiosła. Poprawa umiejętności piłkarskich następuje poprzez częsty kontakt piłką. Zawodnicy postrzegają grę w piłkę nożną w sposób egocentryczny („ja i piłka”), nie widząc potrzeby skorzystania z pomocy współpartnera z drużyny, poprzez np. podanie piłki.

Dzieci w tym wieku dążą do ciągłego posiadania piłki i zdobywania bramek i wręcz odrzucają możliwości współpracy z innymi zawodnikami.
Trener powinien zatem umożliwić swoim 
podopiecznym częsty kontakt z piłką, co powinno stanowić fundament w planowaniu treści treningowych. 

Kluczowymi elementami techniki specjalnej na etapie skrzata są:

a) prowadzenie piłki

b) zwody i drybling

c) strzały – jako element zwiększający atrakcyjność zajęć*

Treningi grupy "Smoki" to zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ich głównym aspektem są zabawy z piłką. Na ćwiczeniach wykorzystywane są piłki pluszowe, do nogi, siatkówki czy tenisa, a dzieci poznają elementy różnych dyscyplin sportowych, takich jak koszykówka czy piłka nożna. Zajęcia prowadzone
są przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą licencję trenerską UEFA oraz wykształcenie pedagogiczne. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia
o systematyczności wysiłku fizycznego zajęcia odbywają się przez cały rok raz w tygodniu. Ćwiczenia trwają 45 minut i przeprowadzane są maksymalnie w 12-14 osobowych grupach. Program jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników, od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. Na zajęciach stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę! 

Piłka towarzyszy dziecku od samego początku i jest jedną z pierwszych dziecięcych zabawek. Szczególnie piłka nożna cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Zabawy z piłką to nie tylko pomysł na niespożytą energię najmłodszych, ale również wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dziecka. Odpowiednio przygotowane zajęcia z piłką wpływają na poprawę kondycji, umiejętności ruchowych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Dzieci w trakcie zabaw rozwijają swoje zmysły i spostrzegawczość oraz wyobraźnię przestrzenną, uczą się koncentracji i doskonalą refleks. Ćwiczenia pozwalają nabrać pewności siebie, uczą zdrowej rywalizacji oraz kształtują właściwe postawy i zachowania. Zabawy piłką świetnie rozwijają świadomość czasu. Rzucanie powoduje, że mózg wysyła impulsy do odpowiednich mięśni i wiązadeł, których zadaniem jest wypuścić piłkę w odpowiedniej chwili. Ponadto rzucanie odpręża psychicznie, a kopanie wzmacnia mięśnie nóg, kształtuje zręczność, siłę, oraz sprzyja rozwojowi celności. Właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe u dzieci. Naszym celem jest troska 
o rozwój fizyczny dziecka oraz zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu.

Na etapie orlika dzieci są nadal skoncentrowane na posiadaniu piłki, ale poprzez to, że zwiększają się ich możliwości percepcyjne, dostrzegają już najbliższych współpartnerów z drużyny, oddając im piłkę. Właśnie na tym etapie zawodnik w pełni rozumie, iż podanie jest najlepszym działaniem umożliwiającym szybkie przemieszczanie się piłki w kierunku bramki przeciwnika. Jest to zatem odpowiedni moment do rozpoczęcia wzmożonego nauczania podań i przyjęć piłki, stosując adekwatną do poziomu zaawansowania zawodników metodykę nauczania.

Podanie i przyjęcie piłki jest fundamentem do nauczania działań grupowych, których objętość treningowa będzie się systematycznie zwiększała. Bazując na precyzyjnej mechanice ruchu uderzenia piłki – aspekt jakości wykonania, zawodnicy będą realizować treści programowe oparte na optymalnym wykorzystaniu podań piłki pod presją czasu i przeciwnika.

W kategorii orlik bardzo dobrą formą współzawodnictwa pomiędzy zawodnikami będą różnego rodzaju gry w przewadze liczebnej atakujących nad broniącymi. Przewaga umożliwi zawodnikom grę podaniami, co jest głównym celem szkoleniowym na tym etapie szkolenia. Wprowadzanie konkretnych działań na poszczególnych etapach powinno opierać się na ich systematycznym powtarzaniu. To właśnie powtarzalność pozwoli kształtować odpowiednie nawyki i zachowania boiskowe, co w dalszej konsekwencji doprowadzi do wypracowania określonych automatyzmów w grze właściwej. Należy podkreślić, że wszystkie nauczane działania (szczególnie grupowe i zespołowe) będą zgodne z modelem gry*


* Źródło: PROGRAM SZKOLENIA PZPN W OPARCIU O PROGRAM SZKOLENIA AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW.

Na etapie żaka (8-9 lat) rozpoczynamy już właściwe nauczanie podstawowych elementów techniki specjalnej i działań indywidualnych, poprzez stosowanie

odpowiedniej metodyki nauczania, opartej na ciągłej progresji aplikowanych środków treningowych. Dzieci cały czas uciekają od współpracy opartej na podaniu piłki i najczęściej szukają dryblingu i strzału. W tym okresie zwiększa się postrzeganie gry przez zawodnika, mimo że jego celem jest dalej posiadanie piłki. Dostrzega on współpartnera z drużyny i rozumie konieczność podania, ale wykonuje je głównie w sytuacji zagrożenia utratą piłki. Na tym etapie akcje charakteryzują się już lepszą organizacją wynikającą głównie z kumulacji działań indywidualnych. 

U żaków pojawiają się już pierwsze elementy działań grupowych i zespołowych, wykonywane przez zawodników w sposób świadomy. Zawodnicy bez piłki wspierają partnera będącego w jej posiadaniu poprzez stworzenie możliwości podania. Na tym etapie wymaga się zmiany sposobu myślenia i zachowania w momencie utraty lub odbioru piłki (faza przejściowa). W fazie bronienia po raz pierwszy pojawiają się elementy związane z organizacją zachowań zawodników niebędących bezpośrednio przy piłce. Właściwe nauczanie oparte jest na powtarzaniu określonych środków treningowych, ze stopniowym wprowadzaniem presji czasu i przeciwnika. Stosowane są różne metody i formy organizacyjne. Ważne, aby dzieci były odpowiednio zmotywowane do ćwiczeń, efekt ten można uzyskać poprzez zastosowanie różnych form rywalizacji (np. turnieje, konkursy) i zadań zakończonych strzałem. Specyficzne uszeregowanie miesięcznego okresu treningowego (w bloki) uzależnione będzie od okresów sensytywnych, w których młodzi adepci futbolu najszybciej i najefektywniej realizują określone zadania ruchowe. W przypadku „Żaków” są to: prowadzenie i drybling, zatem ich obciążenie będzie największe. Przygotowywanie środków treningowych w tej kategorii oparte jest na stosowaniu i wyselekcjonowaniu tych najbardziej (z uwzględnieniem proporcji) adekwatnych do danej kategorii wiekowej.*

► treningi dwa razy w tygodniu

► zajęcia trwają 75 minut

► chłopcy i dziewczęta

► zajęcia prowadzą licencjonowani trenerzy piłki nożnej

► dużo gier i zabaw ruchowych

► dzieci biorą udział w turniejach, w zespołach pięcioosobowych 

► treningi dwa razy w tygodniu

► zajęcia trwają 60 minut

► chłopcy i dziewczęta

► zajęcia prowadzą licencjonowani trenerzy piłki nożnej

► mnóstwo gier i zabaw ruchowych

► dzieci biorą udział w turniejach, w zespołach czteroosobowych - bez bramkarzy 

► zajęcia w małych grupach

► treningi raz w tygodniu

► zajęcia trwają 45 minut

► chłopcy i dziewczęta

► zajęcia prowadzi trenerka z wykształceniem pedagogicznym

► mnóstwo gier i zabaw ruchowych

orliki - 10-11 lat

ŻAKI - 8-9 lat

► dwa razy w tygodniu

► zajęcia trwają 75 minut

► chłopcy i dziewczęta

► zajęcia prowadzą licencjonowani trenerzy piłki nożnej

► większa indywidualizacja zajęć

► dzieci biorą udział w turniejach, w zespołach siedmioosobowych 

Skrzaty - 6-7 lat

Smoki - 4-5 lat

Akademia - podział na grupy wiekowe

Oficjalna strona Czarnych Szczecin

SPONSORZY CZARNYCH:

PRZYJACIELE CZARNYCH:

PARTNERZY TECHNICZNI CZARNYCH:

PARTNERZY STRATEGICZNI CZARNYCH:

PARTNER GŁÓWNY CZARNYCH:

Wszystkie prawa zastrzeżone 
© Czarni Szczecin 2023