Czarni Szczecin uruchamiają sześciotygodniowy program szkoleniowy "Asystent" skierowany do uczniów szkół średnich oraz studentów.

Kurs rozpocznie się 14. lutego 2022 roku i potrwa sześć tygodni. W programie znajdzie się minimum 12 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 12 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych. Zajęcia odbywać się będą zazwyczaj raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (zazwyczaj w połączeniu teoria+praktyka).
Kursanci poznają na nich m.in.: 
- świat piłki nożnej z innej strony
- podstawy prowadzenia treningu
- filary szkolenia dzieci i młodzieży
- cechy dobrego treningu
- budowę jednostki treningowej
- atrakcyjne środki treningowe
- specyfikę prowadzenia drużyn z różnych kategorii wiekowych podczas turniejów (w Czarnych prowadzimy wszystkie kat. wiekowe).

Zajęcia praktyczne będą polegały na udziale w minimum dwóch turniejach oraz dziewięciu treningach grup dziecięcych w roli asystenta trenera. Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym w formie testu oraz egzaminem praktycznym polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch ćwiczeń dla dzieci pod okiem trenera prowadzącego.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają dyplom "Asystent Trenera Czarnych Szczecin" oraz będą mieli możliwość podjęcia pracy w naszej Akademii właśnie w roli asystentów w grupach dziecięcych i młodzieżowych.

Koszt udziału w kursie wynosi 150 złotych. W ramach wpisowego, kursanci otrzymają koszulkę trenerską oraz publikacje i materiały szkoleniowe. 

Wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach (w sytuacjach losowych trzeba będzie nieobecność odrobić!).
 

Zajęcia prowadzić będą m.in. trenerzy z licencją UEFA A: Filip Mrzygłód oraz Jakub Cicio.

Zostań asystentem trenera!

07 grudnia 2021

Oficjalna strona Czarnych Szczecin

SPONSORZY CZARNYCH:

PRZYJACIELE CZARNYCH:

PARTNERZY TECHNICZNI CZARNYCH:

PARTNERZY STRATEGICZNI CZARNYCH:

PARTNER GŁÓWNY CZARNYCH:

Wszystkie prawa zastrzeżone 
© Czarni Szczecin 2023