Wszystkie prawa zastrzeżone 
© Czarni Szczecin 2022

PARTNER GŁÓWNY CZARNYCH:

PARTNERZY I PRZYJACIELE CZARNYCH:

Oficjalna strona Czarnych Szczecin

07 grudnia 2021

Zostań asystentem trenera!

Czarni Szczecin uruchamiają sześciotygodniowy program szkoleniowy "Asystent" skierowany do uczniów szkół średnich oraz studentów.

Kurs rozpocznie się 14. lutego 2022 roku i potrwa sześć tygodni. W programie znajdzie się minimum 12 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 12 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych. Zajęcia odbywać się będą zazwyczaj raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (zazwyczaj w połączeniu teoria+praktyka).
Kursanci poznają na nich m.in.: 
- świat piłki nożnej z innej strony
- podstawy prowadzenia treningu
- filary szkolenia dzieci i młodzieży
- cechy dobrego treningu
- budowę jednostki treningowej
- atrakcyjne środki treningowe
- specyfikę prowadzenia drużyn z różnych kategorii wiekowych podczas turniejów (w Czarnych prowadzimy wszystkie kat. wiekowe).

Zajęcia praktyczne będą polegały na udziale w minimum dwóch turniejach oraz dziewięciu treningach grup dziecięcych w roli asystenta trenera. Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym w formie testu oraz egzaminem praktycznym polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch ćwiczeń dla dzieci pod okiem trenera prowadzącego.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają dyplom "Asystent Trenera Czarnych Szczecin" oraz będą mieli możliwość podjęcia pracy w naszej Akademii właśnie w roli asystentów w grupach dziecięcych i młodzieżowych.

Koszt udziału w kursie wynosi 150 złotych. W ramach wpisowego, kursanci otrzymają koszulkę trenerską oraz publikacje i materiały szkoleniowe. 

Wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach (w sytuacjach losowych trzeba będzie nieobecność odrobić!).
 

Zajęcia prowadzić będą m.in. trenerzy z licencją UEFA A: Filip Mrzygłód oraz Jakub Cicio.